ماکان سرویس جهت ارتقاء سطح کیفیت خدمات و محصولات ارائه شده توسط این شرکت، یک واحد در چارت سازمانی خود به نام واحد نظارت خدمات سازمانی قرار داده تا بتواند با بررسی همه جانبه ی محصولات، خدمات گارانتی، خدمات تعمیرات و همچنین برخورد شایسته سالاری مشتریان خود را بررسی کند. از این رو این واحد جهت بررسی تمامی روندهای خرید شامل: خرید اینترنتی توسط وب سایت این شرکت، نحوه برخورد واحد فروش و یا نمایندگان فروش این شرکت و یا تمامی پروسه گارانتی شامل: ارسال کالا به شرکت، کیفیت تعمیرات، نحوه برخورد واحد تعمیرات و اداری، نحوه ارسال کالا به مشتری توسط شرکت را مورد بازرسی و بررسی خود قرار خواهد داد. کافیست جهت ثبت نظرسنجی خود بر روی گزینه نظرسنجی و یا در صورت شکایت، بر روی فرم ارسال شکایت کلیک کرده تا در اسرع وقت کارشناسان این بخش مورد را بررسی و اقدام به رفع مشکل به وجود آمده کنند.

فرم نظرسنجی واحد نظرات خدمات سازمانی

نام(ضروری)

فرم نظرسنجی

کیفیت محصول خریداری شده(ضروری)
شکل ظاهری محصول و بسته بندی:(ضروری)
قیمت محصول از نظر امکانات و خدمات ارائه شده نسبت به دیگر برند ها:(ضروری)
ارائه اطلاعات کافی در مورد کالا از سوی فروشنده:(ضروری)
نحوه احترام به مشتری:(ضروری)
نحوه برخورد پرسنل شرکت:(ضروری)
نحوه پیگیری نظرات ،پیشنهادات و انتقادات شما:(ضروری)
رضایتمندی از واحد فروش:(ضروری)
نحوه برخورد کارشناس فروش:(ضروری)
زمان انتظار جهت تماس با فروشنده:(ضروری)
رضایت از عملکرد کلی واحد فروش:(ضروری)
رضایت از عملکرد کلی واحد پشتیبانی:(ضروری)

چنانچه نظر بخصوصی دارید، می‌توانید در این بخش بنویسید

فرم ثبت شکایات واحد نظارت خدمات سازمانی

نام(ضروری)